Beste ouders

 

De eerste schooldagen zitten er alweer op!   startschooljaar

De kinderen zagen al heel wat nieuwigheden in de klas en op onze speelplaats.

Zo hebben we op de speelplaats een hindernissenparcours geplaatst. Dit hebben we kunnen realiseren met de steun van Cera.

ceraMet zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste coöperaties van België. We brengen mensen, middelen en organisaties samen, bundelen krachten, nemen initiatieven en realiseren projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn.”

Meer weten? Surf naar www.cera.coop

 

 

De start van een schooljaar gaat ook altijd gepaard met heel wat administratief werk. Morgen brengt uw zoon of dochter heel wat post mee naar huis. We willen vragen de brief, die zij meebrengen, te overlopen en de gegevens in te vullen of aan te kruisen en ondertekend maandag 6 september 2021 terug mee te geven met uw zoon of dochter.

Wat zult u op die brief terugvinden:
- bevestiging van inschrijving en goedkeuring schoolreglement

- toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal

- bestelformulier voor turnkledij

- voor de kleuters en leerlingen, die niet op internaat zitten, keuzemogelijkheid voor betaling refter

 

Verder geven wij nog een individuele steekkaart mee. Gelieve de gegevens hierop na te zien, aan te passen indien nodig en ook maandag 6 september aan de klasjuf terug te bezorgen a.u.b.

 

Over de werking van de naschoolse opvang FERM” vindt u in bijlage een document met algemene informatie. We willen u er ook attent op maken dat uw zoon of dochter om 16.30 u. te voet onder begeleiding naar de WOLK gaat en zij daar pas rond 16.45 u. aankomen. Tussen 16.30 u. en 16.45 u. kunt u uw zoon of dochter dus niet ophalen.

 

In bijlage ontvangt u ook een overzicht van activiteiten, die tot nu toe gepland staan. Dit uiteraard onder voorbehoud, want wijzigingen ten gevolge van bepaalde omstandigheden zijn altijd mogelijk. U vindt deze ook terug op de kalender op onze website. Tijdens het schooljaar zal de kalender op de site steeds verder aangevuld worden wanneer er nieuwe activiteiten bekend worden.

Wijziging datum scholencross: we kregen bericht van de gemeente dat de datum, die we in de laatste nieuwsbrief hebben meegedeeld, nog zal aangepast worden na het scholenoverleg, dat volgende week plaatsvindt.

 

Volgende week vrijdag, 10 september 2021, vindt het infomoment plaats voor het eerste, vierde en zesde leerjaar en de kleuters. We starten om 14.30 u. met een algemene uitleg in het zaaltje van het internaat. Nadien krijgt u in de klas van uw zoon of dochter de toelichting van de specifieke klaswerking. Vrijdag, 17 september 2021 zijn de andere klassen aan de beurt.

 

Uitgeverij Van In en uitgeverij Averbode bieden educatief leesmateriaal voor thuisgebruik aan. Dit is geheel vrijblijvend. Indien u interesse heeft, kunt u dit via volgende link doorgeven en dan bezorgen wij u de nodige foldertjes met meer informatie en een bestelformuliertje.

 

luizenOveral waar kinderen samen zijn (thuis, op school, in de jeugdbeweging of sportclub,...) kunnen luizen doorgegeven worden. Ondanks de aandacht en zorg van veel ouders blijken deze vervelende beestjes telkens opnieuw de kop op te steken. Sommige kinderen blijken extra gevoelig te zijn. Het is van het grootste belang dat een besmetting vroeg wordt opgespoord en behandeld. Daarom gaat het kriebelteam na elke vakantie in de klassen langs om de haren van de kinderen visueel na te kijken. Zo proberen we te streven naar een luisvrije school. Jammer genoeg is dat op dit ogenblik nog niet het geval. We vragen dan ook aan alle ouders om uw kind het liefste wekelijks te controleren op neten/luizen door gebruik te maken van een luizenkam en de nat-kam-methode. We voegen het stappenplan van de nat-kam-methode bij deze brief. Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem