Beste ouders


Maandag, 11 oktober 2021, gaan we zwemmen. Vergeet je zwemgerief niet (denk ook aan een zwembrilletje) !

 

Nieuws uit de kleuterschool

Volgende week is het CITO-week. Onze rode en blauwe kleuters leggen testen af van taal en ordenen. Zo kunnen we een betere inschatting maken over hoe ver ze reeds staan in hun ontwikkeling, vergeleken met het gemiddelde Vlaamse kind. We verwachten (indien mogelijk) dan ook ALLE rode kleuters op 11 en 12 oktober 2021. De blauwe kleuters zijn aan de beurt op 14 en 15 oktober 2021. Deze testresultaten worden besproken op het volgende oudercontact.

 

Dinsdag en woensdag zal er een grote bedrijvigheid zijn in onze kleuterklassen. Er worden namelijk nieuwe wandkasten geplaatst. We zijn hier zeer blij mee, maar het zal wel voor de nodige hinder zorgen. Deze dagen zullen daarom waarschijnlijk een beetje anders georganiseerd worden.

 

 

Nieuws uit de lagere school

Op donderdag 14 oktober 2021 volgen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een workshop "creatieve robot bouwen" in het kader van de Europese Codeweek.

 

De leerlingen van het eerste leerjaar zijn volop met het leren van splitsingen bezig en om die thuis te kunnen oefenen hebben ze een klein doosje nodig om de splitskaartjes in te bewaren.

 

Voor de knutsellessen verzamelen de leerlingen van het eerste en het zesde leerjaar gedroogde (platte) bladeren en brengen die mee na de herfstvakantie. Als je bladeren gevonden hebt, bewaar je deze tussen een dik boek om ze plat te maken.

De leerlingen van het zesde leerjaar hebben ook een tiental takjes van 20 cm nodig (ook na de herfstvakantie).

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem