Beste ouders

kerstkaartDonBosco2021 

Morgen starten we het tweede trimester van dit schooljaar.
Met deze nieuwsbrief frissen we nog even een paar dingen op die in de laatste nieuwsbrief van 2021 stonden en vullen we aan met wat extra berichten.

We hebben een tafel vol verloren voorwerpen in de gang staan. Je kan alvast op onze facebookpagina een kijkje nemen wat er allemaal ligt. Wie iets bekends ziet, kan dit komen oppikken. Is zoon of dochter iets kwijt, maar is het niet duidelijk op het computerscherm, bel dan even aan en dan kan je tussen de voorwerpen zelf gaan kijken.


Bericht van de overheid dat de scholen ontvangen hebben tijdens de kerstvakantie:
“De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen.
De ministers roepen ouders op om hun kind sowieso, ook als het geen symptomen vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen met een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen.”

We kregen ook de melding dat de maatregel “Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar een mondmasker” verder geldt vanaf maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie. We blijven de klassen voldoende ventileren en zetten de leerlingen maximaal uit elkaar, zodat het dragen van het mondmasker tot een minimum beperkt kan worden.

Nieuws uit de kleuterschool 

Graag de lege heen-en weertassen terug meegeven maandag, zodat we die ook dit trimester weer kunnen vullen met allerlei werkjes.

We starten maandag in het 'stenen tijdperk'. Kleuters die mooie stenen hebben gevonden, mogen die zeker mee naar school brengen.

Nieuws uit de lagere school

Bij de start van het nieuwe trimester brengen de leerlingen de schriften (die we uit voorzorg mee naar huis gaven) en het gewassen turngerief terug mee naar school. Kijken jullie nog even na of in het turngerief (ook op de pantoffels) de naam van jullie zoon of dochter staat? Als dit dan bij de verloren voorwerpen terecht komt, kunnen we het dadelijk in de juiste turnzak terugsteken.

Donderdag 13 januari 2022 gaat het vierde leerjaar PROEFZWEMMEN in Sportoase Brasschaat. Vergeet je zwemgerief (en zwembrilletje) niet!

Op donderdag 20 januari 2022 organiseren we een digitaal oudercontact.
Jullie ontvingen voor de vakantie reeds een mailtje met informatie over dit oudercontact.
Wie nog niet inschreef, kan dit hieronder nog doen
t.e.m. maandag 10 januari 2022.
De klasjuf probeert hiermee zoveel mogelijk rekening te houden bij het opmaken van een planning voor de ganse klas. Het correcte uur en de link voor het digitale oudercontact zullen u ten laatste per mail meegedeeld worden op vrijdag 14 januari 2022.


Let op dat u de juiste klaslink aanklikt!

Oudercontact 1ste leerjaar

Oudercontact 2de leerjaar

Oudercontact 3de leerjaar

Oudercontact 4de leerjaar

Oudercontact 5de leerjaar

Oudercontact 6de leerjaar

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem