Beste ouders en kinderen

Volgende week gaan we een laatste keer zwemmen in het zwembad van Wijnegem. We krijgen een langere speelzwembeurt met spelmateriaal, matten, zwembadspringkastelen,…
De laatste zwembeurt wordt verplaatst naar
WOENSdag 22 juni 2022.
Vergeet je zwemgerief niet (denk ook aan een zwembrilletje)!

Volgend schooljaar zullen we, door de sluiting van het zwembad in Wijnegem, gaan zwemmen in Sportoase Deurne. Er zijn jammer genoeg niet voldoende banen beschikbaar om tweewekelijks met alle klassen te gaan zwemmen. In september bezorgen we jullie de definitieve planning van de zwembeurten.

Op 30 juni 2022 krijgen de leerlingen van de lagere school hun zomerrapport mee naar huis.
Er is geen algemeen oudercontact gekoppeld aan dit rapport. Indien nodig kan op uw vraag of die van de klasjuf wel een oudercontact plaatsvinden in de weken ervoor. Dit is eveneens mogelijk voor onze kleuters.

In verschillende klassen op school hebben kinderen last van luizen. Kunnen jullie nog eens de haren nakijken en behandelen indien nodig a.u.b.? Vergeet hierbij ook niet borstels, kammen, kleding, beddengoed, … mee te behandelen.

De leerlingen en kleuters die op school blijven middageten en een refterabonnement per trimester hebben, krijgen hiervoor een schoolfactuur mee dit weekend.

De boekhouding heeft voor sommige ouders van leerlingen en kleuters ook een overzicht gemaakt van facturen die nog onbetaald zijn gebleven. Gelieve deze voor het einde van het schooljaar in orde te brengen a.u.b. of bij vragen hieromtrent de directeur aan te spreken.

In de laatste schoolmaand blikken we graag even met u terug op de communicatie van het voorbije schooljaar. We stelden een bevraging op die u via deze link kunt invullen. We zien uw antwoorden graag verschijnen vóór 27 juni 2022 zodat we de werking van volgend schooljaar hier verder op kunnen afstemmen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Op maandag 13 juni 2022 zat de schoolraad voor het laatst samen dit schooljaar. Het verslag van deze vergadering vinden jullie terug op onze website.

 

Nieuws uit de kleuterschool 

In de klas worden vol enthousiasme tenten en kruipgrotten gebouwd met onze grote doeken. De kleine doeken zijn goed voor de grote schoonmaak van ons speelgoed. We hebben natuurlijk ook erg genoten van de vele fietstochtjes rond en op het schooldomein. De schoolreis op donderdag was natuurlijk het hoogtepunt van deze toffe week.

Volgende week, donderdag 23 juni 2022, plannen we nogmaals een toffe dag. We gaan dan onze jaarlijkse picknick houden. Iedere kleuter brengt hiervoor een tas mee met daarin eten, koekje, stukje fruit, drankjes,... Natuurlijk mag een leuk picknick-denkentje niet ontbreken !

Op dinsdag, 21 juni 2022, mogen alle kleuters die volgend jaar naar het eerste leerjaar gaan, even gaan oefenen bij juf Myriam. Ze proberen of de bankjes al passen. Ze leren al een lettertje en krijgen al een rekenlesje. De leerlingen van het eerste leerjaar mogen hun hartje nog eens ophalen in de kleuterklas. Voor beide groepen is dit een leuke wissel.

De kleutertjes die vandaag mee op schoolreis zijn geweest, brengen morgen een factuur hiervoor mee. Gelieve de vervaldatum 30/06/2022 in het oog te houden.


 

Nieuws uit de lagere school

Op dinsdag 21 juni 2022 gaan de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar op schoolreis naar de Lilse Bergen. Ze gaan met de bus, die vertrekt dadelijk bij de start van de schooldag en ze zullen voor het einde van de schooldag terug zijn, tenzij er onverwachte fileproblemen opduiken.
Wat nemen de leerlingen zeker mee: rugzak met voldoende drank, lunchpakket, koek/fruit, zwemkledij en handdoek. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaan wateractiviteiten doen en brengen misschien ook best reservekledij mee.

Wat doen de leerlingen aan: Kledij, aangepast aan het weer en bij goed weer ook zonnecrème en een hoofddeksel.

Voor deze schoolreis zal er 19 euro op de schoolfactuur komen.

Op donderdag 23 juni 2022 gaan de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar op schoolreis naar Lier. Ze gaan met de bus, die vertrekt dadelijk bij de start van de schooldag en ze zullen voor het einde van de schooldag terug zijn, tenzij er onverwachte fileproblemen opduiken.
Wat nemen de leerlingen zeker mee: rugzak met voldoende drank, lunchpakket, koek/fruit.

Wat doen de leerlingen aan: Kledij, aangepast aan het weer en bij goed weer ook zonnecrème en een hoofddeksel.

Voor deze schoolreis zal er 28 euro op de schoolfactuur komen.

 

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem