Wat doet de schoolraad ? 
Adviseren en samen nadenken over het algemene schoolbeleid.
 
Wie zit er in de schoolraad ?
Oudergeleding: An Plasmans, Lina Haentjens (voorzitter)

Personeelsgeleding: Elise Wuyts (secretaris) en Ingrid Van de Velde

Lokale gemeenschap: zr. Ann Meyvisch, Francis Luyckx en Leentje Van de Vel

 

Verslagen schoolraad schooljaar 2021-2022:

Nieuw kiesreglement voor de oudergeleding van de schoolraad

 

 

Verslagen schoolraad schooljaar 2020-2021:

Kiesreglement voor de oudergeleding van de schoolraad