Update vrije inschrijvingen schooljaar 2021-2022
Fijn dat jullie interesse hebben om jullie zoon of dochter in te schrijven in basisschool Don Bosco in Wijnegem.
De inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 zullen nog rechtstreeks met de school gebeuren, u hoeft niet in te schrijven via de aanmeldingsprocedure van Wijnegem.
Omwille van veiligheidsredenen kan kennismaken met de school voorlopig enkel telefonisch of via de website van de school.
Inschrijven kan momenteel enkel digitaal na telefonische afspraak.

Inschrijven van nieuwe kleuters en leerlingen lagere school, kan vanaf geboortejaar 2019 en vroeger. In onze school is er voor nieuwe inschrijvingen een voorrangsregeling vastgelegd in het schoolreglement:
RANG 1:     Kinderen die een gezinsband hebben met huidige leerlingen of personeel van de school (onder hetzelfde dak wonend).
RANG 2:     Alle andere kinderen in volgorde van telefonische aanmelding 03/353.11.30

Inschrijvingen voor kleuters en leerlingen volgens RANG 1 kunnen gebeuren voor 18/03/2021.

Voor inschrijvingen voor RANG 2 kunt u ons telefonisch contacteren vanaf 18/03/2021.


capaciteit kleuterschool 2021-2022: max. 40 kleuters

Instapdata schooljaar 2021 – 2022
Kleuters geboren in 2019 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2021 – 2022 op volgende instapdata.

  • Kleuters geboren ten laatste op 1/03/2019 kunnen instappen op 1/09/2021 (na zomervakantie)
  • Kleuters geboren ten laatste op 8/05/2019 kunnen instappen op 8/11/2021 (na herfstvakantie)
  • Kleuters geboren ten laatste op 10/07/2019 kunnen instappen op 10/01/2022 (na kerstvakantie)
  • Kleuters geboren ten laatste op 1/08/2019 kunnen instappen op 1/02/2022
  • Kleuters geboren ten laatste op 7/09/2019 kunnen instappen op 7/03/2022 (na krokusvakantie)
  • Kleuters geboren ten laatste op 19/10/2019 kunnen instappen op 19/04/2022 (na paasvakantie)
  • Kleuters geboren ten laatste op 30/11/2019 kunnen instappen op 30/05/2022 (na hemelvaartsweekend)

Kleuters geboren na 30/11/2019 kunnen het schooljaar erna (2022-2023) instappen.


capaciteit lagere school 2021-2022: max.100 leerlingen

Om de vrije plaatsen in de verschillende klassen te kennen, kunt u telefonisch contact opnemen met de school.