Beste ouders

Na de paasvakantie organiseren we op school op vrijdag 23 april 2021 van 13 u. tot 15 u. de  sponsorloop. De kleuters en leerlingen van de lagere school zullen zich inzetten om verschillende toeren te lopen of wandelen. Gezien de omstandigheden zullen er dit jaar geen toeschouwers aanwezig mogen zijn tijdens de sponsorloop.  In de boekentas van alle leerlingen vindt u morgen een sponsorkaart.  Hiermee kan uw zoon of dochter langsgaan bij familie, vrienden en kennissen en hen vragen om te sponsoren voor een bepaald bedrag.  Maandag 22 maart 2021 mogen de leerlingen en kleuters hun sponsorkaart en het geld afgeven bij de klasleraar.

 

 

Nieuws uit de kleuterschool

Na de CITO testen van de rode kleuters (22 en 23 maart 2021) en blauwe kleuters (25 en 26 maart 2021) nodigen de kleuterjuffen u uit voor een oudercontact.  Via volgende link kunt u verder inschrijven voor het oudercontact: oudercontact kleuters

 

 

Nieuws uit de lagere school

Op vrijdag 2 april 2021 krijgt uw zoon of dochter het lenterapport mee naar huis. Als u wenst, kunt u een oudercontact aanvragen en krijgt u, mama, papa of beiden, of voogd (niet broer of zus) de gelegenheid om een tiental minuten met de leraar over de evolutie van uw zoon of dochter te praten.  Dit oudercontact kan gezien de huidige coronamaatregelen enkel digitaal doorgaan.

Als u wenst, kunt u via de klaslink verder inschrijven voor het oudercontact:

Oudercontact eerste leerjaar
Oudercontact tweede leerjaar
Oudercontact derde leerjaar
Oudercontact vierde leerjaar
Oudercontact vijfde leerjaar
Oudercontact zesde leerjaar

 

De  leerlingen van het tweede leerjaar leren volop over de tanden en tandverzorging.  Op dinsdag 23 maart 2021 brengen zij een tandenborstel mee naar school

 

Op vrijdag 26 maart 2021 gaan het vijfde en zesde leerjaar met de fiets naar de bib.

 

Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs moeten vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie een mondmasker op school (√©n dus ook op de speelplaats) dragen.  Om het voor de leerlingen veilig te houden, vragen we om een reservemondmasker mee te geven in een (afsluitbaar) plastic zakje, zodat zij in de namiddag een vers mondmasker kunnen opzetten en een herbruikbaar mondmasker in het zakje terug naar huis kunnen meenemen om te wassen.

 

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem