Beste ouders

We beginnen deze nieuwsbrief met een deel van een officiële mededeling die wij ontvingen:

"De Vlaamse onderwijspartners nemen akte van de beslissingen van het Overlegcomité. Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt.

Het kleuteronderwijs dreigt nu de dupe te worden. Het volledige onderwijsveld wil solidair zijn met het kleuteronderwijs, vraagt erkenning en wil de druk op de kleuterscholen weg. Daarom doet het onderwijsveld een appel aan alle ouders om begrip te tonen voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs en om die ene week die volgt indien mogelijk in te staan voor de opvang.

…”

Via onderstaande link willen we u dan ook vragen om vóór vrijdagmiddag 26/03/2021, 12u. aan te geven of u aan deze vraag tegemoet kan komen of dat u beroep wil doen op noodopvang voor leerlingen van de lagere school of lessen in de kleuterschool.  Hoe, waar en door wie de noodopvang voor de lagere school georganiseerd zal worden, kunnen we u pas op later tijdstip meedelen. 
Er wordt tijdens de noodopvang voor de leerlingen van de lagere school geen les gegeven.  De noodopvang zal voornamelijk bestaan uit buitenspelen, dus aangepaste kledij is nodig.

Noodopvang (lagere school) en lessen kleuterschool 29 maart 2021 t.e.m. 2 april 2021

 

 

Nieuws uit de kleuterschool

Maandag 29 maart 2021 staat er zwemmen op onze agenda.  Vergeet je zwemgerief niet!

 

 

Nieuws uit de lagere school

Op vrijdag 2 april 2021 krijgt uw zoon of dochter het lenterapport. Aangezien de school gesloten zal zijn voor de leerlingen van de lagere school zullen jullie die dag dit rapport digitaal ontvangen via een mailtje.  Na de vakantie bezorgen wij u het rapportmapje met de papieren versie.

De aangekondigde oudercontacten zullen nog steeds doorgaan. Als u een moment  heeft aangevraagd bij de juf of meester, ontvangt u hiervoor ten laatste morgen het correcte uur en de link voor het digitale oudercontact.

Vrijblijvend geven leraren oefenmateriaal mee voor leerlingen die in de vakantie hun kennis willen onderhouden om na de paasvakantie vlot terug van start te kunnen gaan.

 

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem