Beste ouders

Het zijn geen eenvoudige tijden, die heel wat van ons vragen. Om te beginnen wil ik iedereen dan ook graag een hart onder de riem steken!  Ik vind het heel bijzonder hoe jullie je door de vele lastige momenten heen werken:  leerlingen die door quarantaine heel wat klasgebeuren moeten missen,  ouders die al voor veel extra opvang hebben gezorgd de laatste maanden, leraren die hun werking moeten aanpassen als plots een aantal leerlingen afwezig zijn. Het blijft heel erg zoeken en ik ben dan ook blij dat het experiment van de live-lessen in het eerste leerjaar door de leerlingen en hun ouders positief onthaald is.  Ik voelde de verbondenheid en dat is heel belangrijk op dit ogenblik!
Ik hoop uit de grond van m’n hart dat we op 19 april er nog een trimester “gewoon” kunnen invliegen met z’n allen!

 

Ik noteer hier alvast een aantal belangrijk data voor het laatste trimester:

  • sponsorloop: 23 april 2021
  • schoolfotograaf: 7 mei 2021 (als de maatregelen niet versoepelen, laten we het in open lucht doorgaan)
  • alternatief schoolfeest: 30 mei 2021 (meer uitleg volgt volgende week in een extra mail)
  • afscheid oudste kleuters: vrijdag 25 juni 2021
  • afscheidsreceptie zesde leerjaar: dinsdag 29 juni 2021
  • woensdag 30 juni 2021: kinderen worden niet verwacht op school, leraren hebben andere pedagogische taken.

 

De hernieuwde schoolraad treedt in werking op 1 april 2021.  Deze zal als volgt samengesteld zijn:
Oudergeleding: Lina Haentjens, An Plasmans
Personeelsgeleding: Ingrid Van de Velde, Elise Wuyts
Lokale gemeenschap: zr. Ann Meyvisch, Francis Luyckx, Leentje Van de Vel

We zaten deze week nog even samen om de start van de vernieuwde schoolraad voor te bereiden, door het huishoudelijk reglement door te nemen. Het verslag van deze vergadering vindt u later terug op onze website.

 

Het weer wordt beter en meester Stefan zal in het derde trimester zo vaak als mogelijk in openlucht lesgeven.  Alle leerlingen en kleuters brengen in een apart zakje sportschoenen voor buiten mee.  Deze blijven op school tot het einde van het schooljaar.

 

In de eerste week van het derde trimester zullen sommige ouders op vrijdag een schoolfactuur in de boekentas van hun zoon of dochter vinden. Hierop zullen het trimesterabonnement voor de refter of de losse refterbeurten staan van het tweede trimester.

 

 

 

Nieuws uit de lagere school

De leerlingen van het tweede leerjaar hebben de vorige weken geleerd over tandverzorging en zij mogen vanaf vandaag de tandenpoetskalender gebruiken!

 

Het wordt weer warmer en daarom drinken we na de paasvakantie enkel nog frisse drankjes in de refter.

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem