Beste ouders

Na een zomervakantie die anders was dan andere jaren, zijn we er op 1 september weer met heel veel zin ingevlogen.  De kinderen maakten kennis met hun nieuwe juffen of meester, kregen een plekje in de klas en begonnen flink aan de eerste herhalingslessen.  

De start van een schooljaar gaat ook altijd gepaard met heel wat administratief werk.  Morgen brengt uw zoon of dochter “huiswerk” voor u mee.  We willen vragen de brief, die zij meebrengen, te overlopen en de gegevens in te vullen of aan te kruisen en ondertekend maandag 7 september 2020 terug mee te geven met uw zoon of dochter.

Wat zult u op die brief terugvinden:
- bevestiging van inschrijving en goedkeuring schoolreglement

- toestemming voor het publiceren van foto’s

- vraag naar mailadressen en telefoonnummers

- bestelformulier voor turnkledij

- voor de kleuters en leerlingen, die niet op internaat zitten, keuzemogelijkheid voor betaling refter

 

Over de werking van de naschoolse opvang kon u bij de startinformatie al een brief lezen, we sturen deze vandaag nog een keer in bijlage mee.  We willen u er ook attent op maken dat uw zoon of dochter om 16.30 u. te voet onder begeleiding naar de WOLK gaat en zij daar pas rond 16.45 u. aankomen.  Tussen 16.30 u. en 16.45 u. kunt u uw zoon of dochter dus niet ophalen.

 

Op de website staat de jaarkalender met onze activiteiten.  Die werd aangevuld met de zwembeurten.  Tijdens fase geel in Corona zullen de kleuters momenteel niet mee gaan zwemmen.  Mocht er hier verandering in komen, laten we u dit tijdig weten.

 

Volgende week vrijdag, 11 september 2020, vindt het infomoment plaats voor het tweede, derde en zesde leerjaar en de kleuters.
Om tijdens het algemene deel voldoende afstand te garanderen in het zaaltje van het internaat, vragen we dit jaar uitzonderlijk dat slechts één ouder aanwezig zal zijn.  Om ons te organiseren, willen we vragen aan wie zich nog niet heeft ingeschreven, om dat via onderstaande link nog even te doen.

Inschrijven infomoment 11 september 2020 voor het tweede, derde en zesde leerjaar en de kleuters

Inschrijven infomoment 18 september 2020 voor het eerste, vierde en vijfde leerjaar

 

NB1.JPG

 

Bebat wil onze school een duwtje in de rug geven en organiseert van dinsdag 1 september 2020 tot en met zaterdag 31 oktober 2020 een ‘dubbele’ Dubbele Puntenactie.  Gedurende 2 maanden krijgen we per ingezamelde kilo lege batterijen 2 punten in plaats van 1.  Deze punten kan de school inruilen voor leuke items uit de Bebat webshop.

Aangezien ook de Bebat inzamelpunten tijdelijk hun deuren moesten sluiten, vermoeden we dat jullie zeker wel wat lege batterijen thuis hebben liggen.  Dit is dan ook een warme oproep om ze in de maand september of oktober binnen te brengen op onze school!

(Opgelet! Enkel huis-tuin-en-keukenbatterijen zijn toegelaten voor de inzameling op school.)

 

Nieuws uit de kleuterschool

Onze kleuters hebben alweer een vliegende start genomen.  Alle vertrouwde gezichtjes waren op post.  Onze nieuwe kindjes zijn hartelijk verwelkomd.  De drie gekende juffen zijn aangevuld met een nieuwe juf Stéphanie.  Samen zullen we weer een fantastisch jaar beleven.

Ons schooljaar is gestart met “Kleine kangoeroe”.  Hij heeft geleerd van zijn mama los te laten en groot te worden.  Dat is nu net wat onze kleuters ook deze eerste schooldagen beleven.

De kleuters die nog geen drinkbus met water meebrengen, mogen dat nog doen.  Drinken uit een persoonlijke drinkbus (naam opschrijven!) is veel coronavriendelijker.

 

Nieuws uit de lagere school

Voor de leerlingen van het tweede en derde leerjaar komt er nog een extra brief mee, want zij gaan deze maand op uitgestelde boerderijklassen en ook dat vraagt nog wat voorbereiding.  Gelieve deze brief ook maandag 7 september 2020 terug aan de klasleraar te bezorgen.

Op vrijdag 11 september 2020 gaan de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar naar de bib.  Zij brengen hun fiets mee om tot daar te gaan.

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem