Beste ouders

Overal waar kinderen samen zijn (thuis, op school, in de jeugdbeweging of sportclub,...) kunnen luizen doorgegeven worden. Ondanks de aandacht en zorg van veel ouders blijken deze vervelende beestjes telkens opnieuw de kop op te steken. Sommige kinderen blijken extra gevoelig te zijn. Het is van het grootste belang dat een besmetting vroeg wordt opgespoord en behandeld.  Daarom gaat het kriebelteam na elke vakantie in de klassen langs om de haren van de kinderen visueel na te kijken.  Zo proberen we te streven naar een luisvrije school.  Jammer genoeg is dat op dit ogenblik nog niet het geval.  We vragen dan ook aan alle ouders om uw kind het liefste wekelijks te controleren op neten/luizen door gebruik te maken van een luizenkam en de nat-kam-methode.  We voegen het stappenplan van de nat-kam-methode bij deze brief.     Alvast bedankt voor uw medewerking!

Er bleven op het einde van vorig schooljaar nog wat verloren voorwerpen achter op school.  Deze  worden nog uitgestald tijdens de infomomenten op 11 en 18 september 2020.  De spullen die nadien niet opgehaald zijn, schenken we aan een goed doel.

Volgende week vrijdag, 18 september 2020, vindt het tweede infomoment plaats voor het eerste, vierde en vijfde leerjaar.
Om tijdens het algemene deel voldoende afstand te garanderen in het zaaltje van het internaat, vragen we dit jaar uitzonderlijk dat slechts één ouder aanwezig zal zijn.  Om ons te organiseren, willen we vragen aan wie zich nog niet heeft ingeschreven, om dat via onderstaande link nog even te doen.

Inschrijven infomoment 18 september 2020 voor het eerste, vierde en vijfde leerjaar

 

Nieuws uit de kleuterschool

Onze kleuters hebben elkaar en de klaslokalen opnieuw leren kennen. We kunnen nu volop gaan leren. De volgende weken leren we over ballonnen en allerlei vormen.

Het zwemmen mag voor kleuters tijdens fase geel nog niet georganiseerd worden.  Wij hopen dat we weldra toestemming van de gemeente krijgen om ook met de kleuters te gaan zwemmen.

Aan onze ex-kleuters: Vorig jaar ging het kamperen niet door. We beloofden jullie om dit in september goed te maken. We moeten jullie echter opnieuw teleurstellen want de veiligheidsadviseur raadt deze activiteit af. Spijtig ! Die vervelende corona.

 

Nieuws uit de lagere school

De leerlingen van het tweede en derde leerjaar vertrekken maandag 14 september 2020 voor 3 dagen op uitgestelde boerderijklassen naar Wortel.  Wie graag wil weten wat ze er die dagen allemaal uitspoken, kan op de facebookpagina van de school elke dag een aantal foto’s terugvinden.

Op maandag 14 september 2020 gaan de leerlingen van het eerste, vierde, vijfde en zesde leerjaar zwemmen.  Vergeet je zwemgerief niet!

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem