Beste ouders

Onze school ligt in een heuse fietsstraatzone. Dit betekent dat fietsers hier op de rijbaan rijden en dat ze voorrang hebben.
Auto’s mogen fietsers niet voorbijsteken en de maximum snelheid is voor de hele zone 30 km/u.  Graag willen we hier nog eens de aandacht op vestigen, want soms zien we dat deze regels niet altijd gevolgd worden en er gevaarlijke situaties ontstaan in onze straat!

Op vrijdag 23 oktober 2020 is het “Dag van de jeugdbeweging”.  Alle kinderen die aangesloten zijn bij een jeugdbeweging mogen die dag in hun uniform naar school komen.

 

Nieuws uit de kleuterschool

Over de herfst leren is echt leuk. We gingen op ontdekking in het park en vonden heel veel herfstvruchten en bladeren. Nu kunnen we in de klas sorteren, tellen, wegen of gewoon spelen met al deze materialen. Het worden vast nog leerrijke dagen !

Nieuws uit de lagere school

Op het einde van deze maand krijgt uw zoon of dochter een rapport mee naar huis.
Volgende week zijn er op 22 en/of 23 oktober 2020 oudercontacten gepland voor het eerste en zesde leerjaar.  Indien u zich nog niet via de link uit de mail heeft ingeschreven, kan dat ook nog langs deze weg.

inschrijving oudercontact eerste leerjaar

inschrijving oudercontact zesde leerjaar

Het correcte uur waarop u op 22 of 23 oktober 2020 verwacht worden, zal u per mail meegedeeld worden.

Ouders van het tweede, derde, vierde of vijfde leerjaar, die graag wat meer toelichtingen willen bij het rapport, kunnen hiervoor de klasleraar aanspreken via de schoolagenda van hun kind.

 

De leerlingen die nieuwe turnkledij besteld hebben, krijgen dit morgen ten laatste mee naar huis.  Zet zeker de naam van je zoon of dochter erin, zodat dit niet verloren kan gaan.

 

Hopelijk verstrengen de maatregelen niet voor meerdaagse schooluitstappen en kunnen de leerlingen van het zesde leerjaar van maandag 19 oktober 2020 tot woensdag 21 oktober 2020 met de fiets op bosklassen vertrekken.  Als er iets zou veranderen in de planning, laten wij het jullie tijdig weten.

 

kiwi1710 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem