Beste ouders

Wat een speciale week is dit!

Door de huidige omstandigheden van plotse, grote afwezigheid in de klassen van de lagere school en de winterse toestand op de speelplaats hebben we besloten om het programma van vrijdag aan te passen.  Jullie vinden de correcte info apart bij de kleuterschool en de lagere school.

 

 

Nieuws uit de kleuterschool

De kleuters hebben de voorbije weken gewerkt rond het thema “Carnaval”.  Aangezien zij wel nog talrijk aanwezig zijn in hun klas, sluiten zij hun projectweken morgen toch verkleed af.

Voor hen verandert de planning voor morgen dus maar een klein beetje.  De speelplaats is te winters glad om daar verkleed te dansen en zingen, daarom doen zij dat dit jaar in de klas.  Verder zullen ze ook in de klas een modeshow doen en smullen van lekkers.

 

Na de vakantie brengen de kleuters hun werkjes mee naar huis.  Als de heen- en weertas hiervoor nog thuis ligt, brengen de kleuters die dan zeker mee.

 

Op donderdag 25 februari 2021 is het op school medisch onderzoek voor de kleuters die geboren zijn in 2016 en 2017.  Als jullie nog brieven voor het CLB hebben, die ingevuld dienen te worden voor dit onderzoek, kunnen jullie die nog steeds aan de kleuterjuffen afgeven.

 

 

 

Nieuws uit de lagere school

De sluiting van het internaat deze week heeft tot gevolg dat we amper met de helft van de leerlingen in de klas zijn. Daarom heeft het lerarenteam van de lagere school beslist om het carnavalsfeest uit te stellen tot na de krokusvakantie.  We zullen morgenmiddag de schoolweek voor de vakantie op een leuke manier afsluiten, maar het verkleden, dansen en zingen is voor een later moment met de hele klasgroep.

Als we na de vakantie terug met z’n allen op school zijn, organiseren we voor de leerlingen van de lagere school op vrijdagnamiddag, 26 februari 2021 een uitgesteld carnavalsfeest!

 

De leerlingen van het eerste leerjaar mogen na de vakantie propere, lege verpakkingen meebrengen om te knutselen.

 

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem