Beste ouders

corona info

Tijdens deze vakantie kregen we heel wat meldingen binnen van positieve COVID-19 besmettingen bij zowel leerlingen als leraren.  De situatie verandert dagelijks en de school is voortdurend in overleg met het CLB en het internaat.  Hoe de opstart maandag na de krokusvakantie er zal uitzien, kunnen we jullie op dit ogenblik nog niet met zekerheid zeggen.  Er liggen verschillende scenario’s op tafel, maar we kunnen pas dit weekend uitsluitsel geven hoe volgende week er zal uit zien op school.

Een sluiting van de school behoort o.a. tot één van de scenario’s.  De beslissing om over te gaan tot een (gedeeltelijke sluiting) van de school wordt altijd genomen door de medische expert van de betrokken eertelijnszone na overleg met de CLB-arts en/of de arbeidsarts en de burgemeester.  Dit kan het scenario zijn op maandag 22 februari 2021.  We geven het al mee, zodat jullie dit weekend niet plots voor een verrassing komen te staan.  Zo hebben jullie al de mogelijkheid om preventief reeds te zoeken hoe de opvang van jullie kinderen kan gerealiseerd worden.

Hou dit weekend zeker jullie mailbox in de gaten, want er volgt nog een extra nieuwsbrief met de definitieve informatie over de opstart op maandag.

 

fietsstraat

Bij de invoering van de fietsstraat en het éénrichtingverkeer in de Kasteellei werd ervoor gekozen om het éénrichtingsverkeer pas te laten ingaan na de inrit naar de terreinen van de voetbal en de parking van het internaat.

Na een evaluatie heeft de gemeente helaas moeten vaststellen dat talloze voertuigen komende uit de Henri Savenierslaan of van het plein van Zevenbunder de éénrichtingsstraat niet opmerken en de Kasteellei blijven volgen tegen de richting in. 

Daarom is er na overleg op de verkeerscel beslist om het éénrichtingverkeer in te voeren vanaf de hoek van de Henri Savenierslaan, om zo alle verwarring te vermijden en een verkeersveiligheid te verhogen.

Concreet wil dit zeggen dat alle autoverkeer dat de sportterreinen van de voetbalclub of de parking van het internaat wil bereiken langs de Lindelei of de Oud Strijderslaan naar de Kasteellei moet rijden.

 

 

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem