Beste ouders en kinderen

De spits is eraf… de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar is voorbijgevlogen!
Wij zagen vandaag heel wat vrolijke kinderen, die blij waren om terug naar school te komen.

De start van een schooljaar gaat ook altijd gepaard met heel wat administratief werk. Morgen brengt uw zoon of dochter heel wat post mee naar huis. We willen vragen de brief, die zij meebrengen, te overlopen en de gegevens in te vullen of aan te kruisen en ondertekend maandag 5 september 2022 terug mee te geven met uw zoon of dochter.

Wat zult u op die brief terugvinden:
- bevestiging van inschrijving en goedkeuring schoolreglement

- toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal

- bestelformulier voor turnkledij

- voor de kleuters en leerlingen, die niet op internaat zitten, keuzemogelijkheid voor betaling refter

Verder geven wij nog een individuele steekkaart met de oudste van het gezin mee. Gelieve hierop het adres en de familiale gegevens na te zien. Wat niet correct is, graag aanpassen en deze fiche ook maandag 5 september aan de klasjuf terugbezorgen a.u.b.. Zo kunnen wij bij alle kinderen van het gezin de gegevens aanpassen.

Over de werking van de naschoolse opvang “FERM” vindt u in bijlage een document met algemene informatie. We willen u er ook attent op maken dat uw zoon of dochter om 16.30 u. te voet onder begeleiding naar de WOLK gaat en zij daar pas rond 16.45 u. aankomen. Tussen 16.30 u. en 16.45 u. kunt u uw zoon of dochter dus niet ophalen.

Jullie ontvingen reeds een jaarkalender met een overzicht van activiteiten, die tot nu toe gepland staan. Jullie vinden deze ook terug op de kalender op onze website. Tijdens het schooljaar zal de kalender op de site steeds verder aangevuld worden wanneer er nieuwe activiteiten bekend worden. Uiteraard is deze planning steeds onder voorbehoud, want wijzigingen ten gevolge van bepaalde omstandigheden zijn altijd mogelijk.

Extra fruitdag valt volgende week op woensdag 7 september 2022, want de gemeente bezorgt ons dan wat lekkers van “Oog voor lekkers”.

We beginnen het schooljaar met enkele infomomenten. Dit jaar hebben we voor elke klasgroep de keuze om op een avond het infomoment te volgen of op een vrijdagnamiddag. Zo hopen we dat iedereen op één van de momenten aanwezig kan zijn om de school- en klaswerking van dit schooljaar te vernemen. We starten het infomoment steeds met een algemene uitleg in het zaaltje van het internaat. Nadien krijgt u in de klas van uw zoon of dochter de toelichting van de specifieke klaswerking.

 • Vrijdag, 2 september 2022: kleuters, tweede, vierde en vijfde leerjaar
  Algemeen deel om 14u., klasuitleg om 15u.

 • Dinsdag, 6 september 2022: kleuters, tweede, vierde en vijfde leerjaar
  Algemeen deel om 19u., klasuitleg om 20u.

 • Donderdag, 8 september 2022: eerste, derde en zesde leerjaar
  Algemeen deel om 19u., klasuitleg om 20u.

 • Vrijdag, 9 september 2022: eerste, derde en zesde leerjaar
  Algemeen deel om 14u., klasuitleg om 15u.

Het ZWEMMEN zal er dit jaar anders uitzien. We lichten dit nog toe op het infomoment.
Dinsdag, 6 september 2022 is er al een eerste zwembeurt voor de rode kleuters en de leerlingen van het derde en vierde leerjaar. We gaan vanaf nu zwemmen in Sportoase Groot Schijn in Deurne. Daar gelden volgende regels voor zwemkledij: een aansluitende zwembroek, exclusief ontworpen om te zwemmen, een badpak of bikini.
Een badmuts is verplicht voor clubs en scholen omwille van functionele en toezichtredenen (herkenbaarheid). Badmutsen worden aangekocht via de school en wij zullen de juiste kleur aan jullie kinderen bezorgen.

 

Overal waar kinderen samen zijn (thuis, op school, in de jeugdbeweging of sportclub,...) kunnen luizen doorgegeven worden. Ondanks de aandacht en zorg van veel ouders blijken deze vervelende beestjes telkens opnieuw de kop op te steken. Sommige kinderen blijken extra gevoelig te zijn. Het is van het grootste belang dat een besmetting vroeg wordt opgespoord en behandeld. Daarom gaat het kriebelteam na elke vakantie in de klassen langs om de haren van de kinderen visueel na te kijken. Zo proberen we te streven naar een luisvrije school. Jammer genoeg is dat op dit ogenblik nog niet het geval. We vragen dan ook aan alle ouders om uw kind het liefste wekelijks te controleren op neten/luizen door gebruik te maken van een luizenkam en de nat-kam-methode. We voegen het stappenplan van de nat-kam-methode bij deze brief. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met dit mooie weer zijn er nog niet zoveel verkoudheden, maar om goed voorbereid te zijn, willen we vragen om aan uw kind(eren) een doos zakdoekjes mee te geven die we kunnen bewaren in de klas.

 

Nieuws uit de kleuterschool 

We hebben met onze kleuters een goede start genomen. We leerden elkaar opnieuw kennen en speelden al in onze klasjes. Iedereen mocht ook al een eendje kleuren voor op onze klasdeur. Onze leuze voor dit jaar is namelijk: “Je hoeft het niet in je eendje te doen, samen maken we er een spetterend jaar van!”


We willen toch nog enkele puntjes in de kijker zetten:
Elke kleuter brengt elke dag een drinkbus met water mee. Wil je ervoor zorgen dat deze bussen niet té groot zijn en dat de kleuter deze bus zelf kan openen en weer sluiten. Er zijn héél gemakkelijke bussen te koop, ze bevorderen de zelfstandigheid aanzienlijk.
We willen ook vragen om alle doosjes, tassen en kledingstukken zeker te voorzien van een naam. Kleuters kennen vaak hun eigen gerief niet en met een naam erop kunnen wij hen beter helpen.
Voor de verjaardagen vragen we om geen individuele geschenkjes mee te geven. We verkiezen een traktatie zoals een cake, een taart, een fruit, .... (iets waarmee we een echt feestje kunnen bouwen en wat we dan gezamenlijk kunnen opeten).
Verder willen we de klasafspraken graag vertellen op vrijdagavond 2/09/2022 na school en volgende dinsdag om 20.00 u. Een uurtje ervoor is er telkens een algemeen deel in het zaaltje van het internaat.

 

 
 

Nieuws uit de lagere school

In het eerste leerjaar zijn we met het leren van lettertjes gestart. Graag een klein doosje meegeven om de letterkaartjes heen en weer te nemen, zodat ook thuis kan geoefend worden.

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem