Beste ouders en kinderen

Een lang weekend staat voor de deur, want op maandag 5 december 2022 hebben de kleuters en leerlingen van de lagere school een vrije dag.  De juffen en meesters hebben dan een pedagogische studiedag.

 

We hopen dat de Sint in het lange weekend langs komt met iets leuks en lekkers of misschien zelfs met een bezoekje op school op zijn verjaardag ?!

 

Wie het strookje voor de nieuwjaarsbrieven nog niet heeft afgegeven, gelieve dit ten laatste op dinsdag 6 december 2022 aan de klasleerkracht te bezorgen. 

 

 

Nieuws uit de kleuterschool 

Sinterklaas en zwarte piet zijn HET gespreksonderwerp in onze klassen. We zijn vol verwachting en tellen dan ook de dagen af. Misschien komt de Sint bij jullie thuis reeds in het weekend, maar bij ons komt hij op 6 december. Op vrijdag zetten we onze schoen in de klas en dan nog 4 nachtjes slapen . Dinsdag zullen we dan in de klas al onze geschenkjes vinden en komt de heilige man hoogstpersoonlijk langs in de school. Spannend ! De rest van de week gaan we dan genieten van onze nieuwe spullen en stilletjes aan afronden.


 

 

Nieuws uit de lagere school

De leerlingen van het eerste, vierde, vijfde en zesde leerjaar krijgen vrijdag een vragenlijst van het CLB mee naar huis.  Gelieve deze ingevuld na het weekend aan de klasleerkracht te bezorgen.

 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem