Beste ouders en kinderen

Op dinsdag 28 februari 2023 gaan we in de namiddag schaatsen met de oudste kleuters en de leerlingen van de lagere school in Sportoase Groot Schijn.  Om de kostprijs hiervoor te beperken, zijn we op zoek naar alternatieven voor het vervoer.  Als er ouders zijn die kunnen rijden die dag, zou dat al een grote hulp zijn.  Bent u vrij en wilt u rijden, graag dan dit formulier invullen.  Alvast bedankt!Dinsdag, 24 januari 2023 gaan we zwemmen met de rode kleuters en de leerlingen van het derde en vierde leerjaar.  Denk zeker bij het maken van je zwemzak aan de regels voor zwemkledij: een aansluitende zwembroek, exclusief ontworpen om te zwemmen, een badpak of bikini.    Vergeet ook je zwembrilletje niet!

Om vlot te kunnen zwemmen, dragen leerlingen met lange haren hun haar in een staart.

 

Op 31 januari 2023 vieren we het
feest van Don Bosco
We trekken die dag in stoet naar de kerk om
er om 13.45 u. een eucharistieviering bij te wonen. 
Iedereen is van harte welkom!

Op het internaat bakken ze de vrijdag ervoor al pannenkoeken om dit feest te vieren.

Hebben jullie hier zin in, vergeet dan zeker niet te bestellen.  Een bestelformuliertje vinden jullie nog bij deze mail.

 

 Nieuws uit de kleuterschool 

We waren in de kleuterschool heel blij met deze kleine winterprik. Onze kleuters konden ervaren hoe 'de vriezeman in je neus kan bijten'. We konden ons ook verwonderen over de mooi gevormde ijskristallen. We beleefden plezier (en soms een val) aan de gladde plekken op de speelplaats. We weten nu echt hoe de winter moet voelen en eruit moet zien.

In de winter worden er spijtig genoeg ook veel mensen (en kinderen) even ziek. We zien veel loopneusjes. Er wordt heel wat gehoest en geniest. Sommigen krijgen koorts en moeten enkele dagen thuisblijven. Daarom gaan we leren over 'ziek zijn'. Waar komen die snotneuzen plots vandaan? Welke minimini-wezentjes zijn hiervoor verantwoordelijk? Wanneer gaan we naar een dokter en wat doet die dan allemaal? Welke medicijntjes kregen we? Wat kunnen we doen om niet zo snel ziek te worden? We zullen in onze klassen een echte ziekenkamer, apotheek, dokterskabinet en wachtkamer installeren.  Zo kunnen we in ons rollenspel de echte leefwereld weer goed naspelen. Wie thuis een dokterstasje, jasje, spuitjes, ... heeft, mag deze mee naar school brengen.

 

 

Nieuws uit de lagere school 

Tijdens het oudercontact van vrijdag 20 januari 2023 zal er opvang zijn voor de kinderen in het zaaltje op het internaat.

 


 

 

Vriendelijke groeten
directie en lerarenteam Don Bosco Wijnegem