Wat doet de schoolraad ? 
Adviseren en samen nadenken over het algemene schoolbeleid.
 
Wie zit er in de schoolraad ?
Oudergeleding: Berlinda Olislagers en Erika Van Haperen

Personeelsgeleding: Elise Wuyts (secretaris) en Ingrid Van de Velde

Lokale gemeenschap: zr. Ann Meyvisch, Francis Luyckx en Leentje Van de Vel

 

Verslagen schoolraad schooljaar 2023-2024:

 

Verslagen schoolraad schooljaar 2022-2023:

 

Verslagen schoolraad schooljaar 2021-2022:

 Nieuw kiesreglement voor de oudergeleding van de schoolraad

 

Verslagen schoolraad schooljaar 2020-2021:

Kiesreglement voor de oudergeleding van de schoolraad