HOE ZIET EEN DAG EN EEN WEEK ER UIT IN ONZE SCHOOL?

Een kwartier voor de lessen beginnen, wordt er op de speelplaats assistentie gedaan door de leerkrachten.
De lessen en activiteiten in de voormiddag beginnen om 8.45 uur en eindigen om 11.55 uur. In de namiddag beginnen we om 13.10 uur en eindigen om 15.45 uur. Op vrijdagnamiddag is er geen onderbreking en lopen de lessen van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op woensdagnamiddag hebben de kinderen vrijaf.

Tijdens de voor- en namiddag wordt er een speeltijd voorzien van 15 minuten. Op de speelplaats wordt door de leerkrachten beurtelings assistentie gedaan.

TIJDENS DE MIDDAG:

Leerlingen en kleuters kunnen tijdens de middagpauze op school boterhammen blijven eten.
De internen eten ’s middags in hun leefgroep.

OPVANG:

Iedere schooldag kunnen de kinderen in de voorschoolse opvang op school terecht vanaf 7.30 u.
Als school bieden wij zelf geen naschoolse opvang aan. De landelijke kinderopvang Wijnegem organiseert dit.
De naschoolse opvang op school is op woensdagmiddag tot 12.10 u., de andere dagen tot 16.30 u. Daarna worden de kinderen naar De Wolk gebracht.
Voor al deze opvangmogelijkheden wordt er een vergoeding gevraagd door Ferm.