Missie

Onze missie is het aanbieden van kwalitatief goed en passend onderwijs aan de kinderen die toevertrouwd zijn aan het internaat van de zusters van Don Bosco en aan leerlingen uit de omgeving.

 

Visie

Wij willen kinderen vormen tot zelfstandige en verantwoordelijke jongeren, die nieuwsgierig in het leven staan. We reiken hen handvaten aan om uitdagingen aan te gaan door op creatieve wijze naar oplossingen te zoeken of wanneer nodig hulp durven te vragen. We streven ernaar kinderen te vormen die zich inzetten voor de wereld om hen heen, waarbij respect en verdraagzaamheid centraal staan.